Kontroll och undersökning

Vi är fast beslutna att se till att dina tänder och tandkött förblir friska och starka livet ut. Ett viktigt steg mot detta är att delta i regelbundna kontroller och undersökningar hos tandläkare. Genom att prioritera dessa besök kan du förebygga problem, upptäcka tidiga tecken på oro och upprätthålla en strålande munhälsa.

Varför är det viktigt att regelbundet besöka tandläkaren?

Att besöka tandläkaren regelbundet är nyckeln till att förebygga tandproblem och bibehålla god munhälsa på lång sikt. Här är några skäl till varför dessa kontroller är så viktiga:

  1. Förebyggande av problem: Genom att regelbundet övervaka din munhälsa kan tandläkaren upptäcka och åtgärda potentiella problem innan de utvecklas till allvarliga tillstånd. Detta inkluderar tidig upptäckt av karies, tandköttsproblem och andra orala sjukdomar.
  2. Rådgivning och utbildning: Vid varje besök får du värdefulla råd och instruktioner om hur du kan förbättra din tandvård hemma. Detta inkluderar rätt tekniker för tandborstning och användning av tandtråd, samt kosttips för att främja en sund munhälsa.
  3. Tidig upptäckt av problem: Vissa tandproblem, såsom karies och tandköttsproblem, kan vara asymptomatiska i början. Genom att genomgå regelbundna undersökningar kan tandläkaren upptäcka dessa problem i ett tidigt skede och behandla dem innan de orsakar smärta eller allvarliga skador.
  4. Bevarande av tandhälsa: Genom att identifiera och behandla problem i ett tidigt skede kan tandläkaren hjälpa dig att bevara dina naturliga tänder och undvika behovet av mer omfattande och kostsamma ingrepp i framtiden.

Vad ingår i en tandläkarundersökning?

Under din tandläkarundersökning kommer vårt erfarna team att utföra en noggrann bedömning av din munhälsa. Detta kan inkludera följande:

  • Undersökning av tänder: Tandläkaren kommer att inspektera varje tand noggrant för att leta efter tecken på karies, slitage, sprickor eller andra problem.
  • Kontroll av tandkött: Vi kommer att bedöma tillståndet på ditt tandkött för att upptäcka eventuell inflammation eller tecken på tandköttsproblem såsom gingivit eller parodontit.
  • Röntgenundersökningar: Vid behov kan röntgenbilder tas för att undersöka tändernas och käkbenets tillstånd mer noggrant.
  • Muntlig screening: En undersökning av munhålans vävnader kan utföras för att upptäcka tidiga tecken på orala sjukdomar såsom cancer eller sår.

Boka din tid hos oss:

Din munhälsa är vår prioritet. Boka din tid för en kontroll och undersökning idag genom att ringa oss eller mejla oss. Tillsammans kan vi arbeta för att bevara din munhälsa och ge dig den vård du förtjänar.